เรื่องร้องทุกข์

ข้อมูลอื่นๆ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเรา จึงได้จัดทำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ความเดือดร้อน ร่วมถึงความต้องการ การเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาภายในท้องถิ่น ให้ตรงตามความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ กรุณากรอกเรื่องราวที่ท่านต้องการส่ง พร้อมกับข้อมูลเพื่อติดต่อกลับของท่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม "ส่ง" ข้อความของท่านจะถูกส่งถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เพื่อพิจารณแก้ไขปัญหาหรือนำไปปฏิบัติต่อไป

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates