การเดินทาง/ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง

 

วัดบางภาษ


พระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระประธานคือหลวงพ่อสังวาลย์

และได้น้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมาประดิษฐานไว้ในพระเกศและยังได้แสดงภาพจิตรกรรม

ฝาพนังเป็นเรื่องราวพุทธประวัติและพระเจ้าสิบชาติ

นอกจากนี้ภายในวัดยังได้ปลูกต้นไม้นานาชนิดมากกว่า 300 ชนิด

ทำให้บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้ประกอบยังมีสัตว์หลายชนิด

อาศัยอยู่ ทำให้วัดบางภาษีอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดมา

ร่มไม้พักจำ ร่มธรรมพักใจ

ทางวัดบางภาษี ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

ตามธรรมชาติบริเวณหน้าวัด เช่น ปลาสวาย ปลาเทโพ ฯลฯ ได้ประกาศเป็นเขตอภัยทานทำให้ปลาจำนวนมากมาอาศัยอยู่ทางวัดจัดให้มีอาหารปลาสำหรับนักท่องเที่ยวไว้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างกุศลจากการให้ทานและอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

อยู่คู่กับแม่น้ำท่าจีนตลอดไป

การเดินทาง

การเดินทางสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทาง

ถนนสายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เลี้ยวเ่ข้าสู่

อำเภอศาลายาจากนั้นเดินทางตามถนนสาย

ศาลายา- บางเลน ประมาณ ๒๕ ก.ม.

ถึงทางแยกเข้าตลาดน้ำลำพญา แล้วมุ่งสู่

วัดบางภาษี และเป็นที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบางเลนประมาณ 8 กิโลเมตร

ท่านผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูล โปรดสอบถามได้

ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-963219

กองคลัง /โทรสาร 034-963220

กองช่าง 034-963221

 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกระทุง  เลขที่ 11 หมู่ที่ 11  ตำบลคลองนกระทุง

อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130

อ่าน 2395 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates