กองช่าง

                 
        peeya        
        นายปิยะ  ประสพแสง        
        ผู้อำนวยการกองช่าง        
   
 who
 

 

 

jatoorong

   
   

ว่าง

      นายจัตุรงค์   ดีคำ    
   

นายช่างโยธาชำนาญงาน

     
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
   
           
 
   
   
rattakan2
  kritsana  
 jakkapan
   
   

นางสาวรัฐกานต์   พึ่งประชา

  นายกฤษณะ   ศรีบุญรอด  
นายจักรพรรณ์   แก้วอยู่ดี
   
   

ผช.นายช่างโยธา

  พนักงานผลิตนำ้ประปา  
พนักงานผลิตนำ้ประปา
   
           
 
   
     saksun   nuttapong   
 
   
   

นายเสกสรรค์   มูลทองเนียม

  นายณัฐพล  บุญสมปอง
 
 
   
   

พนักงานผลิตนำ้ประปา

  พนักงานขับรถยนต์  
 
   
             
อ่าน 2622 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates