ติดต่อ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง   เลขที่ 11  หมู่ 11  ตำบลคลองนกกระทุง  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง โทร 081-9422715

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง โทร 095-9316529

                                                    โทร 093-5860049

สำนักงานปลัด  โทร  034-963-219

กองคลัง  โทร  034-963-220

กองช่าง  โทร  034-963-221

โทรสาร  034-963-219

E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  www.klongnok.com

facebook/อบต.คลองนกกระทุง

อ่าน 5983 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates