โครงการสานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น และพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "สานสายใยรักครอบครัวอบอุ่น และพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2558" กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสายสัมพันธภาพในครอบครัว การลดความรุนแรง กิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรู้จักมันมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

อ่าน 220 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates