กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" วัดนิลเพชร ณ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" บำรุงรักษาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดนิลเพชร ณ วัดนิลเพชร ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม

อ่าน 448 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates