กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง คณะผู้บริหารอบต.ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.สมาชิกสภาอบต. ท่านกำนันวิชา ศรีต่ายขำ กำนันตำบลคลองนกกระทุง สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนวัดบางภาษี โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ผู้ปกครองฯลฯ
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีเด็กนักเรียน ผู้ปกครองในพื้นที่และเด็กประชาชนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงความสามารถบนเวที การร่วมเล่นเกมส์ต่างๆ

อ่าน 360 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates