เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้กำหนดจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปสถานที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลคลองนกกระทุง โดยการจัดงานดังกล่าวได้มีกิจกรรม อาทิเช่น การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน การละเล่นเกมแข่งขันฝึกทักษะของเด็กต่างๆ และการมอบของรางวัลแก่เด็ก แจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่มฟรี ฯลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านผู้ปกครองมาร่วมให้กำลังใจและนำเด็ก บุตรหลานมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

อ่าน 394 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates