ขอความร่วมมือ งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหามลพิษและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ได้

อ่าน 530 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates