พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พร้อมด้วย กำนันวิชา ศรีต่ายขำ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนตำบลคลองนกกระทุง ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางภาษี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

อ่าน 384 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates