ย้ายสำนักงานชั่วคราว ไปศาลาทรงไทยวัดบางภาษี

ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงได้ย้ายที่ทำการสำนักงานเป็นการชั่วคราว ไปที่อาคารศาลาทรงไทยวัดบางภาษี เนื่องจากสถานที่เดิมทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงาน ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ ณ ที่ทำการอบต.คลองนกกระทุงชั่วคราว (ศาลาทรงไทยวัดบางภาษี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาสำนักงานแล้วเสร็จ และสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3496-3219-22

อ่าน 92 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates