กิจกรรม 5 ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยท่านนายก มานพ ศรีสุข สุมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกับวัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง ทำกิจกรรม 5 ส ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาวัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่าน 22 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates