กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทำกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรค์คตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่าน 20 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates