ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะน้ำท่วมหนักมาก โดยร่วมบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานในการบริจาคไปใช้แสดงการลดหย่อนภาษีได้

อ่าน 21 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates