ประชาสัมพันธ์ผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่นวัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ สมัครเข้าอบรมและสมัครสอบ

อบต.คลองนกกระทุงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับจ้างพ่นและผู้พ่นวัตถุอันตรายที่จำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเชต และคลอร์ไพริฟอส สมัครเข้ารับการอบรมและสมัครสอบได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรกรนครปฐม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-351486 และหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่อยู่ใกล้ หรือ สมัครได้ทางเว็บไซต์ชองกรมวิชาการเกษตร

อ่าน 38 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates