ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 17 กันยายน 2562

ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน
 
ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย
ตามกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมอำเภอบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
อ่าน 43 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates