อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษี

อบต.คลองนกกระทุงนำโดย นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล เปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางภาษีประจำปีงบประมาณ 2562 ณ.วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่าน 46 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates