ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐผ่านapplication

ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อลดค่าคลองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเข้าร่วมดังนี้http://www.moc.go.th/index.php/tongfa2.html

อ่าน 192 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates