ลงบัญชีทหารกองเกิน

แจ้งประกาศ ให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย เกิดปีมะเส็ง พ.ศ.2544 มีภูมิลำเนาทหารอยู่ในเขตตำบลคลองนกกระทุง ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน (สัสดีอำเภอบางเลน) ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ)

อ่าน 41 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates