มาตรการลดภาระหนี้สนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์มาตรการลดภาระหนี้สนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ 
*** ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ จึงขอประชาสัมพันให้แก่เกษตรกรลูกค้าให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

อ่าน 30 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates