กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และในเวลา ๐๗.๕๐ น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางเลน โดยมี นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน เป็นประธานในพิธี

อ่าน 32 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates