กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำโดย นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงนกกระทุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายวิชา ศรีต่ายขำ กำนันตำบลคลองนกกระทุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.คลองนกกระทุง อสม. คณะครู นักเรียน และประชาชนตำบลคลองนกกระทุง เข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษาในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 41 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates