ขอเชิญร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลคลองนกกระทุงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆภัณฑ์พร้อมปัจจัยแด่วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง ในวันพฤหัสบดีที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
อ่าน 83 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates