ประกาศโครงการชลประทานนครปฐม เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร

โครงการชลประทานนครปฐม ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครเกษตรกร  ร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ระยะเวลาจ้างตั้งแต่มิถุนายน – กันยายน 2561  หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ  โดยให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ งานบริหารทั่วไป  โครงการชลประทานนครปฐม เลขที่ 149 หมู่ที่ 16 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 3429 0872

อ่าน 46 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates