กกต.ออกประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม นำเครื่องลงคะแนนมาประชาสัมพันธ์เพื่อได้รับทราบและเข้าใจวิธีการใช้งานเครื่องลงคะแนนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและเชื่อมั่นต่อการใช้เครื่องดังกล่าว

อ่าน 53 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates