ประชาสัมพันธ์โครงการ ”แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุขปี 2561 “

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ”แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุขปี 2561 “เป็นแบบบ้านไทยพอเพียงจำนวน 10 แบบ และแบบบ้านต้านแผ่นดินไหวจำนวน 6 แบบสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองดังกล่าวได้ทาง http://subsites.dpt.go.th/construction/

อ่าน 43 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates