ออกหน่วย สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการสงเคราะห์ กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว การทำบัตรประจำตัวทหารผ่านศึก เปลี่ยนบัตร เบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ในวันที่ 21 มิ.ย.2561 เวลา 09.00-12.00น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางเลน

อ่าน 36 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates