พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นำโดย นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลคลองนกกระทุง และลูกจ้าง ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่าน 52 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates