ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง  ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเขาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี  ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561  วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

อ่าน 39 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates