รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2561

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายปองพล ศิริวรคุณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นายปิยะ ประสพแสง ผู้อำนวยการกองช่าง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลคลองนกกระทุง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้รดน้ำขอพร นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นายสมปอง ปิ่นศิริ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองนกกระทุง นางนกน้อย ศรีนวลมาก รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองนกกระทุง

อ่าน 39 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates