กิจกรมเนื่องในวันวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายกมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ร่วมกับวัดบางภาษี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และประชาชนตำบลคลองนกกระทุงจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง พร้อมนี้ นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอบางเลน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกับประชาชนชาวตำบลคลองนกกระทุง ทั้งนี้ นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอขอบคุณ คุณรัตติยา ศรีสงวนนาวา ได้นำกระติกน้ำมามอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

อ่าน 39 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates