โครงการเผยแพร่ประชาคมและจัดทำแผน ทบทวนแผนอบต.2561

เมื่อวันที่ 11-24 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาคมและจัดทำแผน ทบทวนแผนอบต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ที่ประชุมประชาคมประจำหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน

อ่าน 58 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates