จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 15-24 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง  ออกให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ประจำปี 2561 - 2564 หมู่ที่ 1-11

อ่าน 83 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates