กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.คลองนกกระทุง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนและเก็บขยะบริเวณวัดบางภาษี ศาลาเอนกประสงค์วัดบางภาษี ถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และถนนหน้าโรงเรียนวัดบางภาษี เพื่อเป็นการสืบสารพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสนับสนุนการจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

อ่าน 64 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates