ประกาศการไฟฟ้าเรื่องการละเมิดการใช้กระแสไฟฟ้า

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพอำเภอบางเลน เรื่อง การละเมิด การใช้กระแสไฟฟ้า โดยการดัดแปลงแก้ไขมิเตอร์ เพื่อให้การอ่านหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงหรือต่อรางโดยไม่ผ่านเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า

อ่าน 73 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates