โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร

วันอังคารที่  14 พฤศจิกายน 2560   สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม  ได้จัดทำ “โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร”   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและคำแนะนำในการเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

อ่าน 58 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates