พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล26พฤษภาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข พร้อมด้วย พนักงาน สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม

อ่าน 60 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates