กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 ณ วัดบางภาษี

อ่าน 191 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates