ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี…
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยและต้องการโลหิต…
ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในเขตตำบลคลองนกกระทุง…
ด้วยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตราชบุรี  จะทำการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้การสงเคราะห์กับทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัว …
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates