ข่าวกิจกรรม

เปิดรับสมัคร #จิตอาสาสำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน…
เมื่อวันที่ 18…
ชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม  ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมนำคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ …
ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค…
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒…
ขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว ปี…
ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม…
ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับ…
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง  เรื่อง …
ประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม…
ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่…
หน้า 1 จาก 12
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates