ข่าวกิจกรรม

ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม…
ขอเชิญทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับ…
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง  เรื่อง …
ประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม…
ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่…
ขอเชิญองค์กรต่างๆ ลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น…
แจ้งประกาศ ให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย…
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่…
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดภาระหนี้สนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ *** ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ…
ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง…
หน้า 1 จาก 11
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates