ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ข่าวพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนตุลาคม…
ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่…
ขอเชิญองค์กรต่างๆ ลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็น…
แจ้งประกาศ ให้ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย…
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่…
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดภาระหนี้สนับสนุนการปฏิรูปภาคการเกษตรตามแนวทางเกษตรประชารัฐ *** ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ…
ขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง…
ขอเรียนเชิญประชาชนชาวตำบลคลองนกกระทุงและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อถวายเทียนพรรษา…
หน้า 1 จาก 11
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates